ALL EVENTS


Członkinie i członkowie Alliance Business Connect spotykają się w największych  miastach w Polsce, a wydarzenia ABC mają różny charakter - networkingowy, ekspercki, lobbingowy, edukacyjny i towarzyski. Odbywają się zarówno w formule stacjonarnej, jak i w formule online. Podczas spotkań uroczyście przyjmowani są do grona ABC nowi członkowie, którzy otrzymują Certyfikaty Członkowskie jako symbol przynależności do społeczności Alliance Business Connect. Na eventy klubowe zapraszani są także goście specjalni, członkowie innych organizacji biznesowych i społecznych, politycy i przedstawiciele świata nauki i kultury. Alliance Business Connect jest organizacją przyjazną i otwartą na poznawanie nowych osób, nawiązywanie współpracy biznesowej, wymianę myśli i rozwój.


Spotkanie All Around the Business 

25 kwietnia w Krakowie odbędzie się spotkanie, które skupi się na międzynarodowym aspekcie rozwoju biznesu. Planowane prezentacje możliwości wsparcia ekspansji Firm Członkowskich ABC i międzynarodowy business mixer stworzą przestrzeń do rozmów o możliwościach współpracy międzynarodowej w sojuszu.

Spotkanie "All Good Taste"

7 marca w Katowicach odbyło się spotkanie z cyklu All Good Taste. Wydarzenie rozpoczęła nowa formuła networkingu. Zaproszeni goście mogli spotkać się w przestrzeni odpowiadającej na potrzeby biznesowe członków - ABC Business Space. 

Sprawdź relację z wydarzenia!

Noworoczne Spotkanie ABC

Alliance Business Connect rozpoczął rok 2024 Spotkaniem Noworocznym, które było okazją do uroczystego przyjęcia nowych członków ABC, przedstawienia kandydatów do naszej organizacji oraz przeprowadzenia mixera biznesowego.

 Sprawdź relację z wydarzenia!

Premiera Alliance Business Connect

7 grudnia 2023 roku odbyła się uroczysta premiera Alliance Business Connect. W siedzibie organizacji, Willi Decjusza w Krakowie, zebrało się ponad stu przedsiębiorców, ludzi biznesu i przyjaciół, którzy zdecydowali, że chcą współtworzyć sojusz ABC.

Sprawdź relację z wydarzenia!