Posiedzenie Senatu RP - "Firmy rodzinne – szanse i zagrożenia w dobie dynamicznych zmian"

21 maja 2024, Warszawa

21 maja o godzinie 9:30 w Senacie RP odbyło się posiedzenie Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju, poświęcone tematowi "Firmy rodzinne – szanse i zagrożenia w dobie dynamicznych zmian".  Na zaproszenie Marszałka Senatu, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, Fundacji Polski Instytut Analiz Prawno-Ekonomicznych oraz prof. Adama Mariańskiego w spotkaniu wzięła udział Katarzyna Woszczyna, reprezentująca Alliance Business Connect.

W sesji uczestniczyli także ministrowie Finansów, Rozwoju i Rolnictwa oraz liczni eksperci. Swoje wystąpienie miał również prof. Adam Mariański, ekspert ds. firm rodzinnych i podatków w Radzie Ekspertów ABC. W swoim wystąpieniu, zwrócił on uwagę na istotne wyzwania podatkowe, przed którymi stoją firmy rodzinne, oraz na potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych, które ułatwią ich funkcjonowanie i rozwój.

Katarzyna Woszczyna, Prezeska Alliance Business Connect podczas swojej przemowy podkreśliła znaczenie partnerskiego dialogu między firmami rodzinnymi a władzami państwowymi: "Bardzo chcę wierzyć w to, że nie marnujemy tu dzisiaj czasu, tylko zaczynamy słuchać siebie nawzajem jak szanujący się partnerzy, którzy mają wspólny cel – dobro polskiej gospodarki."

W trakcie posiedzenia poruszono wiele ważnych kwestii, takich jak stabilność prawna, potrzeba uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcie finansowe dla firm rodzinnych. Dyskusje skoncentrowały się również na konieczności tworzenia sprzyjającego otoczenia regulacyjnego, które umożliwi firmom rodzinnym długoterminowy rozwój i konkurencyjność na rynku.


Zachęcamy do obejrzenia relacji z posiedzenia Senatu RP!

Link do posiedzenia Senatu: https://www.youtube.com/watch?v=TTm2fKR6dV0

Link do konferencji prasowej: https://www.youtube.com/watch?v=_QSvfjCxqEE