ALL ETHICS


Wartości przyjęte przez Członków Założycieli Alliance Business Connect są  fundamentem tej organizacji i podstawą działania zarówno wewnątrz ABC, jak i w relacjach z otoczeniem. Komisja Etyki, której przewodniczy mec. Jarosław Dawid, adwokat, założyciel Kancelarii Dawid & Partnerzy, stoi na straży przestrzegania tych wartości i bierze aktywny udział w promowaniu etycznych zachować w biznesie.


mec. JAROSŁAW DAWID

Przewodniczący Rady Etycznej Alliance Business Connect

Adwokat, Założyciel Kancelarii Dawid & Partnerzy