Jednoczymy przedsiębiorców. Rozwijamy współpracę biznesową. Kształtujemy rzeczywistość gospodarczą.

ZAŁOŻYCIELE ABC

ZAŁOŻYCIELE ABC

Grono Założycielskie stanowią osoby i firmy, które przystąpiły do Alliance Business Connect jako pierwsze i przyczyniły się w istotny sposób do jego utworzenia. Inicjatorką i Założycielką ABC jest Katarzyna Woszczyna, która kieruje pracami Alliance Business Connect i stoi na straży realizowania jego misji. 

Grono Założycielskie stanowią osoby i firmy, które przystąpiły do Alliance Business Connect jako pierwsze i przyczyniły się w istotny sposób do jego utworzenia. Inicjatorką i Założycielką ABC jest Katarzyna Woszczyna, która kieruje pracami Alliance Business Connect i stoi na straży realizowania jego misji.